Töötajale

Kui Te leiate, et Teie tööandja ei täida töötervishoiu ja tööohutusega seotud õigusakte ning ei taga töötajate heaolu tööprotsessis, siis võite oma murega meie poole pöörduda. Oleme Teile nõuga abiks ja soovitame vajadusel Teie murele vastavalt organisatsioone ja spetsialiseerunud õigusabi pakkujaid.

Samuti saame ühendust võtta Teie tööandjaga ja pakkuda töökeskkonnaalaseid teenuseid, mille läbi saaksime parendada Teie töötingimusi. Tööandja poole pöördume üksnes meie poole pöördunud töötaja nõusolekul ning meie poole pöördunud töötaja nimi jääb tööandja jaoks anonüümseks.